Privacybeleid

Kletsen.com doet al het mogelijke om je privacy te beschermen Lees de onderstaande Privacyverklaring van Kletsen.com en eventuele aanvullende informatie aan het eind van deze verklaring voor meer details over services van Kletsen.com die je kunt gebruiken. Kletsen.com is een website voor algemeen publiek en is bedoeld voor gebruikers van alle leeftijden. De persoonlijke gegevens van alle gebruikers worden verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt zal worden indien nodig zoals in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens

Op de site wordt door Kletsen.com om persoonlijke gegevens gevraagd, zoals je e-mailadres en je naam. Kletsen.com kan ook demografische gegevens verzamelen, zoals postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten. Alle registratiegegevens die je verstrekt, worden door Kletsen.com opgeslagen.

Sommige gegevens die je opgeeft in je profiel, zijn zichtbaar voor andere gebruikers van Kletsen.com. Houd er rekening mee dat derden je persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en gebruiken als je deze gegevens via Kletsen.com bekend maakt. Kletsen.com raadt je aan je email niet zichtbaar te maken en online geen persoonlijke gegevens te verschaffen aan onbekenden, omdat deze onrechtmatig kunnen worden gebruikt.

Kletsen.com kan informatie verzamelen over je bezoek, de pagina's die je bekijkt, de koppelingen die je gebruikt en andere zaken die je doet binnen Kletsen.com. We bewaren ook bepaalde standaardinformatie die je browser stuurt naar elke website die je bezoekt, zoals je IP-adres, browsertype en taal, toegangstijd en het adres van de website die je tot onze website heeft geleid.

Het gebruik van je persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden door Kletsen.com verzameld en gebruikt om Kletsen.com te exploiteren en de aangevraagde services te leveren. Om bepaalde services te leveren is Kletsen.com voor telefonie en persoonlijke post afhankelijk van de infra struktuur en netwerken van derden. Bij Kletsen.com worden je persoonlijke gegevens tevens gebruikt om je te informeren over producten en services die beschikbaar zijn via Kletsen.com. Tevens kan Kletsen.com via enquĂȘtes naar je mening over huidige services of mogelijke nieuwe services worden gevraagd.

Bij Kletsen.com worden klantenlijsten niet verkocht, verhuurd of in lease gegeven aan derden. Kletsen.com kan van tijd tot tijd contact met je opnemen namens externe zakelijke partners over bepaalde aanbiedingen die mogelijk interessant voor je zijn. In dergelijke gevallen worden je persoonlijke gegevens (e-mailadres, naam, adres en telefoonnummer), niet doorgegeven aan de zakelijke partner. Gevoelige persoonlijke informatie, zoals ras, geloof of politieke overtuiging, wordt niet door Kletsen.com gebruikt of vrijgegeven zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Kletsen.com huurt andere bedrijven in om namens ons services aan te bieden, zoals hosting, het afhandelen en afleveren van e-mail, het bieden van klantenondersteuning, het verwerken van transacties of het uitvoeren van statistische analyses van onze services. We verstrekken deze bedrijven alleen de persoonlijke gegevens die zij voor het leveren van de service nodig hebben. De desbetreffende bedrijven zijn verplicht deze gegevens vertrouwelijk te houden en mogen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

Informatie, anders dan NAW gegevens, worden automatisch eigendom van Kletsen.com en kunnen door Kletsen.com verder geexploiteerd worden zonder verdere toestemming van de up-loader, zolang deze gegevens niet gekoppeld zijn aan de identiteit van de up-loader zelf.

Voor Kletsen.com geldt dat persoonlijke gegevens bekend kunnen worden gemaakt of geopend als dit wettelijk verplicht is of als er de stellige overtuiging bestaat dat een dergelijke actie noodzakelijk is: (a) om te handelen conform de wettelijke voorschriften of een dagvaarding gericht aan Kletsen.com; (b) om de eigendomsrechten van Kletsen.com te beschermen of te verdedigen; of (c) om te handelen onder dringende omstandigheden teneinde de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Kletsen.com-services of anderen te waarborgen.

Persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in ieder land waar Kletsen.com faciliteiten heeft. Door deze site te gebruiken, stemt u ermee in dat deze gegevens eventueel naar een locatie buiten uw eigen land kunnen worden overgebracht.

De beveiliging van je persoonlijke gegevens

Kletsen.com doet er alles aan om de door jou verstrekte persoonlijke gegevens te beschermen. We slaan de door jou verstrekte persoonlijke gegevens bijvoorbeeld op computersystemen waartoe slechts een beperkt aantal personen toegang hebben. Ook hebben alle medewerkers van Kletsen.com een geheimhoudingsverklaring ondertekend om dit nogmaals te bevestigen. In het onwaarschijnlijke geval van misbruik of diefstal van persoonlijke gegevens kan Kletsen.com niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in welke vorm dan ook.

Gebruik van cookies

Op Kletsen.com worden 'cookies' gebruikt. Een cookie is een tekstbestand dat op de vaste schijf van de computer wordt geplaatst via een webserver. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of om de computer te besmetten met een virus. Cookies worden je persoonlijk toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein waarin de cookie is toegewezen.

Cookies worden gebruikt om je te identificeren wanneer je gebruik maakt van de services van Kletsen.com. Als je de cookies niet accepteert, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van de services die Kletsen.com aanbiedt.

Gebruik van reclamenetwerken van derden

Kletsen.com biedt andere bedrijven, zogenaamde reclameservers of -netwerken van derden, de mogelijkheid om advertenties weer te geven op Kletsen.com. Een aantal van deze reclamenetwerken kan een permanente cookie op de vaste schijf van de computer plaatsen. Zo wordt de computer herkend als er een online advertentie naar je wordt gestuurd. Op deze manier kan een reclamenetwerk bepaalde gegevens verzamelen over de plaats waar jij of andere gebruikers de advertenties hebben gezien. Tevens kan zo worden vastgesteld op welke advertenties is geklikt. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om te bepalen welke doelgerichte advertenties je waarschijnlijk het meest interesseren. Kletsen.com heeft geen toegang tot of controle over de cookies die eventueel door reclameservers of -netwerken van derden op de vaste schijf van de computer worden geplaatst.

Handhaving van deze Privacyverklaring

Kletsen.com werkt deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bij in reactie op feedback van bedrijf en klanten. Als er aanzienlijke wijzigingen zijn aangebracht in deze verklaring of in de manier waarop Kletsen.com met je persoonlijke gegevens omgaat, zul je hiervan bericht ontvangen. Kletsen.com raadt je aan deze verklaring van tijd tot tijd door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop Kletsen.com je gegevens beveiligd.

Contact opnemen

Kletsen.com ziet graag reacties tegemoet komen die betrekking hebben op deze privacyverklaring. Als je van mening bent dat Kletsen.com zich niet aan de bepalingen in deze verklaring heeft gehouden, stuur dan een email naar info@kletsen.com

Adverteer hier