Forums  ›  Gezellig Kletsen.com  ›  Gezellig Kletsen.com
 

Brief aan de belastingdienst

Advertise here!!

Citeren26.09.20121 likes
Geachte Inspecteur der Belastingen

Het spijt me u te moeten berichten, dat het voor mij onmogelijk is te bekijken of ik mijn belasting voor 2012 nog wel kan betalen.
Mijn financiële positie is door de crisis en de bezuinigingsdrift zeer onoverzichtelijk geworden. Door de vele verschillende wetten en belastingen ben ik inmiddels zo terneergeslagen, uitgeput, uitgebuit, uitgewoond, uitgetrokken en uitgeperst, dat ik niet meer weet waar ik aan toe ben, hoe ik moet zijn en of ik er nog wel ben. Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor:

Milieubelasting,
Inkomstenbelasting,
Vennootschapsbelasting,
BTW,
BPM,
Loon -belasting,
Onroerendgoedbelasting,
Overdrachtsbelasting,
Staatsbelasting,
Straatbelasting,
Rioolbelasting,
Grondbelasting,
Wegenbelasting,
Verzekerings-belasting,
Beursbelasting,
Weelde-belasting,
Gemeentebelastingen,
Dividendbelasting,
Successie-belasting,
Hondenbelasting,
Vermakelijkheidsbelasting,
Toeristenbelasting,
Parkeer-belasting,
Precariobelasting,
Forensenbelasting,
Reclame-belasting,
Baatbelasting,
Onroerende Zaak Belasting,
Roerendezaakbelasting
en begraafplaatsrechten.

En verder voor:
Tabaksaccijns,
Benzineaccijns,
Kwartje van Kok,
Gedistilleerd-accijns,
Zegelrecht,
Registratierecht,
Invoerrecht,
Statistiekrecht,
Reinigingsrecht
En wat er nog meer aan rechten zijn.

Ik ben verplicht bij te dragen aan:
verplichte pensioenregelingen,
WAO, AOW, AWW, WW, WWV en tal van andere 'weeën'
Alsook aan Ziektegeldverzekering en Zorgverzekering.

Ik betaal ook netjes:
Liggeld,
Staangeld,
Parkeergeld,
Tolgeld,
Sluisgeld,
Schoolgeld,
Inschrijfgeld,
Lesgeld,
Kijkgeld en Luistergeld.

Ik ben ook aangezocht of zelfs verplicht bij te dragen voor:
Dierenbescherming,
Vrijheidsbond,
Kankerbestrijding,
Astmafonds,Nierfonds,
Leprafonds,
Kinderbescherming,
Geheelonthoudersbond,
Rampenfonds
en het Begrafenisfonds enz.

Tevens is de druk groot om als steun te dienen voor:
het Rode Kruis,
het Groene Kruis,
Het Wit-Gele Kruis,
Het Oranje Kruis
en een regenboog van andere Kruizen.

De regering en anderen die mij in haar naam regeren, hebben mij zo geregeerd, dat ik niet meer weet wiens eigendom ik ben.

Ik ben verplicht,
verdacht, verhoord, ondervraagd,
berispt, beboet, bekeurd,
bestraft, bekeken, onderzocht,
nagegaan, gecontroleerd, gezuiverd,
ingesloten, uitgesloten, verwisseld,
ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven,
uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht,
voorgelicht, opgelicht
en heen en weer geschoven.

Ik heb tot nu toe een groot deel van mijn leven doorgebracht met het invullen, uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren. Ik heb reeds honderden malen verklaard, dat ik ben geboren en waar en wanneer. Maar men schijnt mij slecht te geloven. Ook voor actiecomités, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten, organisaties en stichtingen schijn ik een onuitputtelijke bron te vormen voor het verschaffen van G E L D en het bevredigen van iemands tegenwoordige en toekomstige wensen en behoeften van het menselijk ras. Ik ben verplicht voor een Energie Keurmerk te betalen voor ik mijn huis mag verkopen.

Het enige wat mij nog aan het leven bindt, is mijn nieuwsgierigheid:

WAT KOMT ER NOG MEER?

Dat is dan misschien het betalen van milieuheffing op een biefstuk?
Omdat het milieu vervuild wordt door de uitstoot van gassen door het rund.

Dan voel ik door mijn klompen heen, wat de volgende stap zal zijn, dat ik straks verplicht ben een snuffelpaal aan te schaffen voor in mijn huis. Om mijn eigen uitstoot te meten en daarover ook milieubelasting te betalen.

Meneer de Inspecteur, zoals u ziet, kan ik tot mijn spijt mij nauwelijks nog veroorloven om te leven, laat staan om nog meer te betalen.

Hoogachtend,

Een uitgeputte belastingbetaler.

Wanneer mensen banken beroven, gaan ze naar de gevangenis.
En wanneer banken mensen beroven, krijgen ze een vette bonus.
Citeren26.09.20120 likes
tjaa snuff .ik heb ook al mooi wat uitgegeven aan de belasting pffffff
Citeren22.09.20160 likes

hahaha hij blijft goed die brief... alleen het helpt niet...

o_-
Citeren04.04.20180 likes

zou dat binnenkort ook helpen hier bij de belasting... eens vragen aan die man... 

o_-
Citeren14.07.20180 likes

haha ja er zit wat in, voor het eerste rijtje zou ik een jurist of zo inschakelen die krijg je toegewezen via de gemeente, de andere zaken gaan me niet aan maar je bent niet verplicht om aan goede doelen te geven mits ze je zelf aangaan, je hoeft voor de onderste geen druk te voelen, wist je trouwens dat bij de meeste doelen maar daadwerkelijk 15% echt aankomt en de rest verdwijnt in de zakken van de eigenaar, dit heeft ooit een medewerker bevestigd van stichting lot dieren.

maar het is leuk bedacht en het trieste is dat Nederland is wel echt een ASO-land geworden!

Advertise here!!

Citeren10.12.20180 likes

tja Snuffeltje erg he, maar kop op je bent niet alleen

Citeren02.01.20190 likes

ach hier in be heeft er eens een politieker verklaard dat we met zijn allen boven onze standing leven cool

Citeren30.03.20190 likes

ik zeg mijn abbonement op bij de belastingdienst

Adverteer hier